12 วิธี ที่พ่อแม่ควรทำเพื่อดูแลลูกในโลกอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการหาความรู้ และ ความบันเทิง ของทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่ ซึ่งสำหรับเด็ก ๆ นั้น การได้รับการควบคุมดูแลจากพ่อแม่ยังคงเป็นสิ่งจำเป็น ไม่ควรปล่อยให้เด็กใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยลำพัง เพราะโลกอินเทอร์เน็ตแม้จะมีความรู้มากมายแต่อาจมีภัยแฝงอยู่มากเช่นเดียวกัน และที่สำคัญการห้ามไม่ให้ใช้งาน เลยไม่ใช่ทางออกที่ดี ดังนั้นพ่อแม่ควรสร้างจิตสำนึกที่ดีสอนให้ลูกรู้เท่าทันภัย ดีกว่าปิดกั้นเด็กจากสื่อออนไลน์และสื่อดิจิทัล ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัวและเข้าถึงได้ง่าย ทั้งยังช่วยให้พ่อแม่ลูกสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ และ ความใกล้ชิด มากขึ้นด้วย เมื่อรู้ถึงความเสี่ยงที่ลูกหลานอาจต้องเผชิญ ในฐานะพ่อแม่หรือผู้ปกครองควรทำอย่างไรบ้าง เรามีเคล็ดลับมาฝากกัน ดังนี้ 1. ให้การเล่นอินเทอร์เน็ตของลูก เป็นเวลาของครอบครัวด้วย ไม่ควรปล่อยให้ลูกเล่นอินเทอร์เน็ตลำพัง ควรอยู่ใกล้ ๆ … Read More