ข้อดีของการเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ เรียนออนไลน์

ในปัจจุบันนี้นั้น การเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ ได้เข้ามามีบทบาทในตัวผู้เรียนและผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้มากขึ้น ไม่เพียงแต่นักเรียนที่ต้องเรียนเท่านั้น หลายๆคน หลายๆวัย ก็สามารถเรียนออนไลน์ได้เช่นกัน  จะเห็นว่ามีเหล่ากูรูหรือผู้เชี่ยวชาญธุรกิจต่างๆ หลายแขนงเปิดสอนผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น ในที่นี้ยังไม่รวมถึงระบบการศึกษาของไทยที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนผ่านช่องทางนี้เช่นกัน ด้วยปัจจัยมาจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19  1.มีความยืดหยุ่น หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ทำให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่น สามารถแบ่งเวลาไปทำธุรกิจหรือกิจกรรมอย่างอื่นได้ บางคนก็มีเวลาให้กับครอบครัวได้อย่างเต็มที่ หรือทุ่มให้กับการทำงานอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกัน เพราะหลักสูตรเรียนออนไลน์ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง จึงเข้ากับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ตามความสะดวก เนื่องจากไม่มีตารางมาบีบบังคับ 2.เรียนที่ไหนก็ได้ การเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ เรื่องสถานที่จะไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไป หลายคนที่ติดภารกิจหรือไม่สามารถเรียน ณ ช่วงเวลานั้นทำให้ไม่มีเวลาเข้าห้องเรียนเหมือนการเรียนตามมหาวิทยาลัยทั่วไป ดังนั้น ข้อดีของการเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องเวลา สถานที่ และไม่ต้องเสียเงินค่าเดินทาง … Read More