การนอนหลับให้เพียงพอ

การนอนหลับให้เพียงพอ มีผลต่อสุขภาพอย่างไร

การนอนหลับให้เพียงพอ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพของคุณ อันที่จริงแล้ว การกินเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายก็สำคัญไม่แพ้กัน มีหลายอย่างที่รบกวนรูปแบบการนอนตามธรรมชาติ ขณะนี้ผู้คนนอนหลับน้อยกว่าที่เคยหรือพักผ่อนน้อย และคุณภาพการนอนหลับก็ลดลงเช่นกัน การนอนเป็นสิ่งสำคัญมากต่อร่างกายถ้าเราพักผ่อนน้อยจะส่งผลเสียให้ร่างกายอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันต่ำ เกิดโรคได้ง่าย

มีอะไรกันบ้าง การนอนหลับให้เพียงพอ

  • การนอนหลับไม่ดีมีการเชื่อมโยงอย่างมากกับการเพิ่มของน้ำหนักผู้ที่มีระยะเวลาการนอนหลับน้อยมักจะเสี่ยงต่อการมีน้ำหนักมากกว่าผู้ที่นอนหลับเพียงพอ อันที่จริง การนอนหลับน้อยเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดสำหรับโรคอ้วน เด็กและผู้ใหญ่ที่มีระยะเวลานอนสั้นมีโอกาสเป็นโรคอ้วนถึง 89% และ 55% ตามลำดับ เชื่อกันว่าผลกระทบของการนอนหลับต่อการเพิ่มของน้ำหนักนั้นเกิดจากหลายปัจจัย รวมถึงฮอร์โมนและแรงจูงใจในการออกกำลังกาย หากคุณกำลังพยายามลดน้ำหนัก การนอนหลับอย่างมีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
  • ผู้นอนหลับดีมักจะกินแคลอรีน้อยลง การศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ที่อดนอนมีความอยากอาหารมากกว่าและมีแนวโน้มที่จะกินแคลอรีมากขึ้น การอดนอนรบกวนฮอร์โมนความอยากอาหารในแต่ละวันที่ผันผวน และเชื่อกันว่าเป็นสาเหตุให้เกิดการควบคุมความอยากอาหารที่ไม่ดี ซึ่งรวมถึงระดับที่สูงขึ้นของ ฮอร์โมนที่กระตุ้นความอยากอาหาร และระดับเลปตินที่ลดลง ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ระงับความอยากอาหาร 
  • การนอนหลับที่ดีหรือนอนได้อย่างเต็มที่ช่วยเพิ่มสมาธิ การนอนหลับมีความสำคัญต่อการทำงานของสมองในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงความรู้ความเข้าใจ สมาธิ สิ่งเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากการอดนอน การฝึกงานหรือทำงานที่มีชั่วโมงทำงานยาวนานกว่า 24 ชั่วโมงทำให้เกิดข้อผิดพลาดทางการแพทย์ที่ร้ายแรงกว่า 36% เมื่อเทียบกับการฝึกงานตามกำหนดเวลาที่อนุญาตให้นอนหลับได้มากกว่า พบว่าการนอนหลับนั้นอาจส่งผลเสียต่อการทำงานของสมองทำงานช้าลง แต่การนอนหลับที่ดีช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 
  • การนอนหลับที่ดีช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการเล่นกีฬาได้มากที่สุด การนอนหลับได้รับการแสดงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกีฬาในการศึกษาผู้เล่นบาสเกตบอล การนอนหลับที่นานขึ้นนั้นช่วยเพิ่มความเร็ว ความแม่นยำ เวลาตอบสนอง และสุขภาพจิตที่ดีได้ ระยะเวลาการนอนหลับที่น้อยลงยังสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการออกกำลังกายที่ไม่ดีและข้อจำกัดในการทำงานในสตรีสูงอายุ การศึกษาในสตรีกว่า 2,800 คนพบว่าการนอนหลับไม่ดีเชื่อมโยงกับการเดินช้าลง แรงยึดเกาะที่ต่ำลง และความยากลำบากในการทำกิจกรรมอิสระมากขึ้น 
  • คนนอนน้อยเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง คุณภาพและระยะเวลาในการนอนหลับอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพหลายประการ ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เชื่อกันว่าเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรัง ซึ่งรวมถึงโรคหัวใจมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้ที่นอนหลับมากพอ การนอนหลับส่งผลต่อการเผาผลาญกลูโคสและความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ที่พูดมาทั้งหมดนั้นเป็นปัจจัยไม่ดีต่อร่างกาย เราควรนอนให้เพียงพอต่อวัน

    การดูแลสุขภาพฟัน แปรงฟันอย่างถูกวิธี