อาหารสามารถส่งผลต่อระดับฮอร์โมนเพศชาย หรือไม่?

อาหารสามารถส่งผลต่อระดับฮอร์โมนเพศชาย ฮอร์โมนเพศชายต่ำอาจทำให้เกิดความผิดปกติทางเพศ นอกจากนี้ยังสามารถทำให้คุณรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มาก มีหลายสาเหตุที่ทำให้ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลง บ่อยครั้ง การเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิตสามารถช่วยหลีกเลี่ยงฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำและสนับสนุนระดับที่ดีต่อสุขภาพ บทบาทของฮอร์โมนเพศชายในร่างกายของคุณ เทสโทสเตอโรนเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ผู้ชายมีลักษณะเฉพาะของผู้ชาย แม้ว่าผู้หญิงจะสร้างร่างกายได้ในปริมาณที่น้อยกว่า แต่ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเป็นฮอร์โมนเพศชายที่สำคัญ มันส่งผลต่อรูปลักษณ์ของผู้ชาย ขนาดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การผลิตสเปิร์ม และแรงขับทางเพศ นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในร่างกาย เช่น การรักษาความหนาแน่นของกระดูกให้แข็งแรง การกระจายไขมัน และ การผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง ในผู้ชาย ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำอาจส่งผลให้ขนตามร่างกายลดลง มวลกล้ามเนื้อลดลง แรงขับทางเพศลดลง และความอ่อนแอ ผลกระทบอื่นๆ ของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำในผู้ชายอาจรวมถึงกระดูกเปราะ ร้อนวูบวาบ หน้าอกขยายใหญ่ หรือแม้แต่พลังงานต่ำและภาวะซึมเศร้า … Read More